Мамандықтар

Мамандығы: 0301000 «Емдеу ісі»
Біліктілігі: 0301013 «Фельдшер», 0301023 «Акушер»
Мамандығы: 0302000 «Медбикелік іс»
Біліктілігі: 0302033 «Жалпы практикадағы медбике»
Мамандығы: 0306000 «Фармация» мамандығы
Біліктілігі: 0306013 «Фармацевт»
Мамандығы: 0302000 «Медбикелік іс» (кешкі бөлім)
Біліктілігі: 0302033 «Жалпы практикадағы медбике»