Колледждің институционалдық жəне мамандырылған аккредитациядан өтуінің нəтижиесі

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тəуелсіз Қазақстандық агентігінің президенті, п.ғ.д., х.ғ.к. Ш. Қаланова Мамандандырылған аккредиттеу туралы куəлігін, Институционалдық аккредиттеу туралы куəлігін колледж директоры Ж.Н. Сарыбековаға табыстады. Куəліктердің жарамдық мерзімі 2018 ж. 29 қаңтар – 2023 ж. 27 қаңтар.