Хабарландыру!

ПСИХОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕСТІЛЕУ КЕСТЕСІ
РАСПИСАНИЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ/УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС НЕГІЗІНДЕ/ ГОС.БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
БАЗА 9-СЫНЫП/КЛАССОВ