Аккредитацияны ұйымдастыру және өткізу әдістері

09.10.2017 жылы колледж әкімшілік мүшелері мен Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агентігінің бас координаторы, п.ғ.к. Ж.А. Раимбекова басшылығымен аккредитацияны ұйымдастыру және өткізу әдістері туралы семинар өтті.