2022-2023 оқу жылының мемлекеттік тапсырыс жеңімпаздары

«Мейіргер ісі» мамандығы «Жалпы тәжірибедегі мейіргер» біліктілігі

                                                                          9 сынып

«Емдеу ісі» мамандығы «Фельдшер» біліктілігі 9 сынып

«Емдеу ісі» мамандығы «Фельдшер» біліктілігі 11 сынып

«Акушерлік іс» мамандығы 11 сынып

«Мейіргер ісі» мамандығы «Қолданбалы бакалавр 3,6» және «Қолданбалы бакалавр 1,6» біліктілігі